XƏBƏR LENTİ

Şənbə, 10 Aprel 2021 11:42

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 14-cü bəndini rəhbər tutaraq  qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, N 3 (I kitab), maddə 126; 2002, N 12, maddə 702; 2004, N 7, maddə 505; 2006, N 2, maddə 66, N 11, maddə 923, N 12, maddələr 1005, 1006; 2007, N 1, maddə 4, N 8, maddə 745, N 11, maddə 1053, N 12, maddə 1218; 2008, N 7, maddə 602; 2010, N 2, maddə 70, N 3, maddə 171, N 5, maddə 380, N 7, maddə 578; 2011, N 7, maddələr 585, 620, N 12, maddə 1110; 2014, N 12, maddə 1515; 2019, N 2, maddə 185, N 5, maddə 800, N 12, maddə 1906; 2020, N 7, maddə 832; Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 20 noyabr tarixli 199-VIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.   117.6-1-ci maddəyə “qohumu” sözündən sonra “(bacı-qardaş, nənə-baba, valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların övladları)” sözləri, “övladlığa verilməsinə” sözlərindən sonra “onlar uçota alındıqları gündən” sözləri əlavə edilsin.

2.   118-ci maddə üzrə:

2.1. 118.3.2-ci maddədə “şəxslərin” sözü “şəxsin (şəxslərin)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 118.3.3-cü maddəyə “şəxsə” sözündən sonra “(şəxslərə)” sözü əlavə edilsin;

2.3. 118.15-ci maddədə “yaxın qohumlar” sözləri “qohumları” sözü ilə, “118.1.1-ci və 118.3.1-ci maddələrinin tələbləri həmin şəxslərə də şamil edilir” sözləri “118.3.2-118.3.5-ci maddələrinin tələbləri həmin şəxslərə şamil edilmir” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 118.24-cü maddədə “yaxın qohumlar” sözləri “qohumları” sözü ilə əvəz edilsin.

3.  119-cu maddə üzrə:

3.1. 119.4-cü maddədə “Yaxın qohumlar” sözləri “Qohumları” sözü ilə əvəz edilsin və həmin maddəyə “tərəfindən” sözündən əvvəl “, eləcə də ögey ata (ögey ana)” sözləri əlavə edilsin;

3.2. 119.11-ci maddədə “119.9.2-ci” sözləri “119.10.2-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.

4.  120.1.8-ci maddədə “yaxın qohumlar” sözləri “qohumları” sözü ilə əvəz edilsin.

5.  120.4-cü maddədə “yaxın qohumları olan” sözləri “qohumları (bacı-qardaş, nənə-baba, valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların övladları) tərəfindən” sözləri ilə əvəz edilsin.

6.  121.1-ci və 121-2-ci maddələrdə “yaxın qohumlar” sözləri “qohumları” sözü ilə əvəz edilsin.

7.  124-cü maddə üzrə:

7.1. 124-cü maddənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 124. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların övladlığa götürülməsinə razılıq”;

7.2. 124.2-ci maddədə “yazılı razılığı lazımdır” sözləri “həmin uşaqlarla bağlı fikri öyrənilir” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.3. 124.3-cü maddədə “fikri öyrənilir” sözləri “rəyi alınır” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.4. 124.4-cü maddəyə “razılığı olmadan” sözlərindən sonra “və ya fikri nəzərə alınmadan” sözləri əlavə edilsin.

8.  134-cü maddə üzrə:

8.1. 134.10-cu maddədə “da” sözü “bu Məcəllənin 125.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş tələblər nəzərə alınmaqla” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.2. 134.11-ci maddə ləğv edilsin.

9. 142.1-ci maddədə “uşağı” sözü “uşağın” sözü ilə, “vermə müqaviləsi” sözləri “verilməsinə dair müqavilə” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. 145.3-cü maddənin birinci cümləsində “rəyi” sözü “fikri” sözü ilə əvəz edilsin.

11. 155.3-cü maddəyə birinci halda “vətəndaşı” sözündən sonra “, habelə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı şəhəri, 9 mart 2021-ci il.

Read 82 times